Maruziyet

 İdari işlemler işçilerin maruz kalma süresinin sınırlandırılması ve duş sağlanması dahil. Bu, temiz giysilerin asbest lifleriyle kirlenmesini önlemek içindir. KKD, solunum maskeleri, tulumlar, ayakkabılar, koruyucu gözlükler, eldivenler, yelekler, baretler ve tüm vücudu saran giysiler gibi çeşitli şeyleri içerir.

Mühendislik kontrolleri genellikle kaynağı değiştirerek veya çalışma ortamına salınan kirletici miktarını azaltarak kirletici konsantrasyonlarını kontrol etme yöntemleri olarak tanımlanır. Bir asbest azaltma projesinin hazırlık aşaması, çalışma alanının ve bileşenlerinin bir bina içindeki diğer tüm alanlardan yalıtılmasına yöneliktir. Bir mühendislik kontrol önlemi olarak birincil işlevi, asbestli malzemenin çıkarılması, onarımı, kapsüllenmesi veya muhafaza faaliyetleri sırasında üretilecek olan havadaki asbest liflerini kontrol altına almaktır. Kirletici bariyerlere ek olarak, dekontaminasyon tesisleri, tüm azaltma personelini, giysilerini ve ekipmanını dikkatlice planlanmış bir dekontaminasyon dizisine yönlendirerek, asbest lifi kontaminasyonunun çalışma alanı dışına yayılmasını önlemek için tasarlanır ve inşa edilir.

tr_TRTurkish