KKD

Kişisel koruyucu giysi ve ekipmanın (KKD) amacı, bireyleri tehlikeli madde sahasında karşılaşılabilecek kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelerden korumak veya izole etmektir.

Hiçbir koruyucu ekipman ve giysi kombinasyonu tek başına tüm tehlikelere karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle KKD'nin diğer koruyucu yöntemlerle birlikte kullanılması ve etkinliğinin periyodik olarak değerlendirilmesi gerekir.

KKD'nin kullanımı, ısı stresi, fiziksel ve psikolojik stres ve görme, hareket kabiliyeti ve iletişimde bozulma gibi önemli işçi tehlikeleri yaratabilir. Herhangi bir durum için yeterli düzeyde koruma sağlayacak ekipman ve giysiler seçilmelidir. Ancak aşırı koruma ve yetersiz koruma tehlikeli olabilir ve mümkün olduğunca bundan kaçınılmalıdır. Herhangi bir KKD programının iki temel amacı, kullanıcıyı güvenlik ve sağlık tehlikelerinden korumak ve kullanıcının KKD'nin yanlış kullanımı ve/veya arızası nedeniyle yaralanmasını önlemek olmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için kapsamlı bir KKD programı, tehlike tanımlamayı, tıbbi izlemeyi, çevresel gözetimi, KKD'nin seçimini, kullanımını, bakımını ve dekontaminasyonunu ve bununla ilgili eğitimi içermelidir.

Yazılı KKD programı politika beyanlarını, prosedürleri ve yönergeleri içermelidir. Kopyaları tüm çalışanların erişimine sunulmalı ve bir referans kopyası da işyerinde bulundurulmalıdır. Ekipmana ilişkin teknik veriler, bakım kılavuzları, ilgili düzenlemeler ve diğer önemli bilgiler de toplanmalı ve muhafaza edilmelidir.

tr_TRTurkish