Bölüm 13 İmha Etme Hususları

Bu bölüm, uygun imha uygulamaları, kimyasalın/kimyasalların veya kabının geri dönüşümü veya ıslahı ve güvenli kullanım uygulamaları hakkında rehberlik sağlar. Maruziyeti en aza indirmek için bu bölüm aynı zamanda okuyucuyu SDS'nin 8. Bölümüne (Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Koruma) yönlendirmelidir. Bilgiler şunları içerebilir:

  • Kullanılacak uygun atık kaplarının tanımı.
  • Kullanılacak uygun imha yöntemlerine ilişkin öneriler.
  • Bertaraf faaliyetlerini etkileyebilecek fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımı. • Kanalizasyonun bertaraf edilmesini caydırıcı bir dil.
  • Depolama veya yakma faaliyetlerine ilişkin özel önlemler.
tr_TRTurkish