HSE Politikası, İlaç Politikası ve Prosedürleri Kılavuzu

Uzmanlarımız, şirketiniz için özel olarak hazırlanmış, basılı ve dijital formatlarda bir güvenlik kılavuzu hazırlayacaktır. Bir DOT ilaç politikasına mı ihtiyacınız var? Seni koruduk. Tüm kılavuzlarımız ve politikalarımız NCMS onaylıdır.

politikalar

Eğitim ve öğretim, işçileri ve yöneticileri işyerindeki tehlikeler ve kontroller hakkında bilgilendirmek, böylece daha güvenli çalışabilmeleri ve daha üretken olabilmeleri için önemli araçlardır. Bununla birlikte, eğitim ve öğretimin bir diğer rolü de çalışanlara ve yöneticilere güvenlik ve sağlık programının kendisi hakkında daha iyi bir anlayış sağlamaktır, böylece onlar da programın geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunabilirler.

  • Açık ve yazılı bir politika, güvenlik ve sağlığın üretkenlik, kârlılık, ürün veya hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti kadar önemli olan birincil bir kurumsal değer olduğunu iletmenize yardımcı olur.
  • Yönetim, belirli amaç ve hedefleri belirleyerek, yöneticiler, amirler ve çalışanlar ve genel olarak program için beklentiler belirler. Amaçlar ve hedefler, iş yeri güvenliğini ve sağlığını iyileştirecek belirli eylemlere odaklanmalıdır.
  • Uzmanlarımızı sizinle ortak olmaları için getirmek, programa bağlılık göstermenin ilk adımıdır.
  • Yönetim, roller ve sorumluluklar belirleyerek ve güvenlik ve sağlıkla ilgili iletişimi teşvik eden açık, pozitif bir ortam sağlayarak program çabalarına öncülük eder.

Etkili ve uyumlu bir HSE Güvenlik El Kitabı oluşturmak için ne gerekir?

İşçi Katılımı

Herhangi bir güvenlik ve sağlık programının etkili olabilmesi için işçilerin ve temsilcilerinin anlamlı katılımına ihtiyacı vardır. Çalışanların başarılı bir programdan kazanacakları çok şey vardır ve en çok da program başarısız olursa kaybedecekleri şeyler vardır. Ayrıca genellikle işleriyle ilgili potansiyel tehlikeler hakkında en çok bilgiyi onlar bilir. Başarılı programlar bu bilgi tabanından yararlanır.

Tehlike Önleme ve Kontrol

Etkili kontroller, işçileri iş yeri tehlikelerinden korur; yaralanmaların, hastalıkların ve olayların önlenmesine yardımcı olun; güvenlik ve sağlık risklerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak; ve işverenlerin işçilere güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamasına yardımcı olun. Bu bölümde açıklanan süreçler, işverenlerin önceki bölümde tanımlanan tehlikeleri önlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olacaktır.

Yönetim liderliği

Yönetim, etkili bir güvenlik ve sağlık programı uygulamak için gereken liderliği, vizyonu ve kaynakları sağlar. Yönetim liderliği, işletme sahiplerinin, yöneticilerin ve gözetmenlerin

Program Değerlendirme ve İyileştirme

Güvenlik ve sağlık programınız oluşturulduktan sonra, amaçlandığı gibi uygulandığını doğrulamak için başlangıçta değerlendirilmelidir. Neyin işe yarayıp yaramadığını ve programın hedeflerine ulaşma yolunda olup olmadığını periyodik olarak değerlendirmenize yardımcı olabiliriz. İzleme ve değerlendirme sonuçlarını paylaşacağız.

tr_TRTurkish